dnes je 23.7.2024

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2024.06 Úvodník

Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom čísle časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov sa pozrieme na tému kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca. Vo chvíli, keď zamestnanec nastúpi na PN, je povinný bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu vykonáva Sociálna poisťovňa od 11. dňa PN-ky, pretože dovtedy zodpovedá za náhradu príjmu zamestnávateľ. Kontrola však môže byť vykonaná aj na podnet zamestnávateľa a v prípade žiadosti predsedu súdu alebo vedúceho prokurátora je vždy realizovaná. Nezabudnite si prečítať podrobnosti v aktuálnom čísle nášho časopisu a buďte vždy v obraze!

Od 1. mája 2024 sa zvyšujú cestovné náhrady pre zamestnancov, ktorí pri pracovnej ceste používajú cestné motorové vozidlo. Posledná úprava prebehla 1. júla 2023 na základe februárového indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Chcete mať prehľad o aktuálnych sumách cestovných náhrad od 1. mája 2024? Nezmeškajte náš najnovší článok a buďte v obraze!

Júnové číslo časopisu Vám prináša ďalšie zaujímavé články na témy:

Odporúčame prečítať si aj odpovede na otázky z praxe:

Príjemné čítanie v mene celej redakcie želá

Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 3. 2024 na stiahnutie TU

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. 5. 2024

Význam opatrení bezpečnosti a hygieny práce pre zamestnancov v roku 2024

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca v roku 2024

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov podľa Zákonníka práce v roku 2024

Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024

Otázky a odpovede

Skrátenie pracovného času zamestnancom zo strany zamestnávateľa v roku 2024

Konto pracovného času zamestnanca v roku 2024

Vykazovanie odpracovaného času zamestnávateľovi v roku 2024

Čo nájdete v on-line časopise:

 

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV