dnes je 1.3.2024

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
Produkt manažér

2024.02 Úvodník


Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom vydaní časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov sa dozviete o nových zmenách v Zákonníku práce platných od 1.3.2024. Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 28. júna 2023 rozsiahlu zmenu v práve obchodných spoločností, ktorá bude mať priamy aj nepriamy vplyv na pracovné právo. Nová právna úprava presúva otázky týkajúce sa premeny obchodných spoločností z Obchodného zákonníka do osobitného predpisu – zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zavádza aj nové pojmy. Ak vás zaujímajú všetky detaily novely Zákonníka práce, sledujte náš najnovší príspevok.

Majú ženy v pracovnoprávnych vzťahoch rovnaké postavenie ako muži? Zvýšená právna ochrana žien je stanovená predovšetkým v Zákonníku práce a dotýka sa všetkých žien, a to vrátane tehotných žien, matiek a dojčiacich žien. Ste ako zamestnávateľ povinný zohľadňovať potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti pri plánovaní pracovných zmien? Pre všetky dôležité informácie o tejto problematike sledujte náš najnovší príspevok.

Februárové číslo časopisu Vám prináša ďalšie zaujímavé články na témy:

Odporúčame prečítať si aj odpovede na otázky z praxe:

Príjemné čítanie v mene celej redakcie želá


Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

Zákonník práce s účinnosťou od 1. 3. 2024 na stiahnutie TU

(stiahnutie je možné po prihlásení)

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Čo je nové v online časopise?

Články

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2024

Starostlivosť o zamestnanca zo strany zamestnávateľa v roku 2024

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024

Rozvrhovanie a vyrovnávanie pracovného času v nepretržitej prevádzke v roku 2024

Participácia zamestnanca na prijímaní rozhodnutí zamestnávateľa v roku 2024

Odstúpenie od zmluvy v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024

Otázky a odpovede

Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti so zamestnancom štátnej správy v roku 2024

Čerpanie zostatkovej dovolenky v roku 2024

Čo nájdete v on-line časopise:

 

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV