dnes je 12.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

77/2008 Z.z., Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

77/2008 Z.z.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasuje
úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 zuzana.bliznakova@dashofer.sk