dnes je 23.3.2023

Náhrada mzdy zamestnancovi za prácu pre odborovú organizáciu v roku 2023Garancia

27.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hrubý a čistý príjem zamestnanca v roku 2023Garancia

24.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023Garancia

23.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dochádzkový systém na pracovisku v roku 2023Garancia

22.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský dôchodok v roku 2023Garancia

21.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023Garancia

20.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský príspevok v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ošetrovné v roku 2023Garancia

23.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

23.1.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

23.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mesačná minimálna hrubá mzda pri rôznych stupňoch náročnosti práce od 1.1.2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplácanie zamestnancov na základe realizovaných projektov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti vedúceho organizačnej zložkyGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie náhradného voľna zamestnancovi pri výkone služobnej cesty počas víkenduGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie uvádzané v dohode o vykonaní práce pri nepravidelnom príjmeGarancia

10.12.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas vykonávaná bez súhlasu alebo príkazu zamestnávateľaGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konto pracovného času zamestnancovGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mlčanlivosť zamestnanca o svojich pracovných podmienkachGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Syndróm preživších na pracoviskuGarancia

10.12.2022, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca na otcovskú dovolenkuGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príplatok zamestnancovi za nadčasovú prácu v sobotu a v nedeľuGarancia

10.12.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktívna a neaktívna pracovná pohotovosť na pracoviskuGarancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu ,,funkčný plat"Garancia

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob zmeny pracovnej zmluvy zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnaniaGarancia

21.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť podpísania pracovnej zmluvy elektronickým podpisom zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca v skúšobnej dobeGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá skončenia pracovného pomeru zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Umiestnenie pracovnej náplne v prílohe pracovnej zmluvy zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie miesta výkonu práce zamestnanca v pracovnej zmluve v prípade hybridnej práceGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2023Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané zmeny Zákonníka práce vo svetle novelizácie účinnej od 1. novembra 2022Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady spracovávania priepustiek zamestnanca v roku 2022Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas v roku 2023Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Deň skončenia pracovného pomeru dohodouGarancia

31.10.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky čerpania bonusovej dovolenky zamestnanca v roku 2022Garancia

31.10.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie odstupného zamestnancovi pri chorobe z povolania v roku 2022Garancia

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické poskytovanie informáciíGarancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické stravné lístky od 1.1.2023Garancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nariadenie vlády SR č. 313/2022 Z. z. s účinnosťou od 20. septembra 2022Garancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predlžovanie skúšobnej doby v rámci mimoriadnej situácieGarancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická PN v roku 2023Garancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer