dnes je 23.3.2023

Stravovanie podnikateľa v roku 2022Archív

15.12.2021, Zdroj: Finančná správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov v roku 2021Archív

26.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov pri odpracovaní presne 4 hodínArchív

26.1.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na stravné lístky pri domáckej práci v roku 2017Archív

5.12.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečovanie stravovania zamestnancom v nadčaseArchív

26.1.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravovanie zamestnancov pri odpracovaní pracovnej zmeny a nadčasuArchív

26.1.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena výšky stravného zamestnancov od 1. 6. 2018Archív

18.6.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravovanie zamestnanca v roku 2019Archív

26.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny Zákonníka práce platné od 1. marca 2021Archív

30.3.2021, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie starobného dôchodcu v roku 2019Archív

27.6.2019, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravovanie v roku 2021Archív

15.12.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020Archív

21.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020Archív

24.1.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Archív

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služobná cesta v roku 2017Archív

25.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1. 7. 2019Archív

27.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie v roku 2019Archív

17.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Domácka práca / Home Office v roku 2017Archív

6.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRArchív

28.7.2020, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo prinesie novela zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021?Archív

25.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práceArchív

11.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Teambuilding z pohľadu mzdového účtovníctvaArchív

2.8.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravu v roku 2021Archív

28.5.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017Archív

12.9.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Archív

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

10.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod práv a povinností na nového zamestnávateľa v roku 2017Archív

22.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Darčekové poukážky z pohľadu zamestnávateľaArchív

13.10.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019Archív

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer