dnes je 12.6.2024

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

25.2.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov v roku 2017Archív

20.10.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a odchodné v roku 2017Archív

12.6.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017Archív

12.9.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2018Archív

31.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017Archív

28.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad spôsobov skončenia pracovného pomeruArchív

29.9.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné v roku 2019Archív

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné prepúšťanie v roku 2020Archív

29.5.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné prepúšťanie zamestnancov v roku 2023Garancia

24.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a odchodnéArchív

28.7.2020, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Choroba z povolania v roku 2017Archív

7.6.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda so zamestnancom o vykonávaní pracovnej činnosti v roku 2024Garancia

14.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019Archív

19.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchod do dôchodku v roku 2017Archív

5.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2023Archív

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba tehotnej zamestnankyne v roku 2023Archív

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumenty pri skončení pracovného pomeru v roku 2017Archív

3.4.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti v roku 2020Archív

29.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolanie výpovede zamestnávateľom v roku 2020Archív

1.12.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie v roku 2024Garancia

18.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízyArchív

29.6.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie dĺžky výpovednej doby v roku 2020Archív

27.7.2020, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie odstupného v roku 2018Archív

15.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2018Archív

30.8.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019Archív

23.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Deň skončenia pracovného pomeru dohodouArchív

31.10.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchodné a odstupné pracujúceho dôchodcu v roku 2019Archív

27.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zamestnanca v roku 2020Archív

24.1.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023Archív

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Archív

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie starobného dôchodcu v roku 2019Archív

27.6.2019, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

30.8.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o prácach na dohody v roku 2017Archív

13.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné v roku 2017Archív

5.7.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer