dnes je 12.6.2024

Reťazové pôrody a materské v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na materskej dovolenke v roku 2017Archív

25.7.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na materské v roku 2021Archív

15.12.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjem vyplatený počas materskej dovolenky v roku 2019Archív

11.2.2019, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017Archív

11.5.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie zamestnávateľovi zo strany zamestnanca o nástupe na materskú dovolenkuGarancia

11.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019Archív

28.11.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po návrate z materskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský príspevok v roku 2023Archív

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca zamestnankyne počas materskej dovolenky v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancom po návrate z rodičovskej dovolenky do práceGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolenka oboch rodičov v roku 2018Archív

12.9.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

13-ty plat zamestnanca počas materskej dovolenky v roku 2019Archív

27.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy na zastupovanie zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenkeArchív

8.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca na otcovskú dovolenkuArchív

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júnaArchív

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prázdniny a pandemická OČR: Kedy možno dávku naďalej poberaťArchív

28.6.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancovi za obdobie otcovskej dovolenkyGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke a krátenie dovolenky v roku 2017Archív

22.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenkyGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer