dnes je 12.6.2024

Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancom po návrate z rodičovskej dovolenky do práceGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023Archív

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba tehotnej zamestnankyne v roku 2023Archív

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023Archív

16.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie pracovného času v roku 2017Archív

7.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017Archív

28.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2018Archív

31.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuArchív

21.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízyArchív

29.6.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017Archív

11.5.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancovi za obdobie otcovskej dovolenkyGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti v roku 2023Garancia

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas v roku 2023Archív

31.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Archív

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na materskej dovolenke v roku 2017Archív

25.7.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

30.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2020Archív

21.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca zamestnankyne počas materskej dovolenky v roku 2019Archív

27.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca na otcovskú dovolenkuArchív

10.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otec na rodičovskej dovolenkeArchív

8.11.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019Archív

15.3.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práceArchív

11.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer