OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.6.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.07 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov sa dočítate o povinnostiach zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce. Nezabudnite, že pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní. Nie je potrebné zo strany zamestnanca žiadať o vydanie potvrdenia o zamestnaní. Zamestnávateľ by mal vydať potvrdenie automaticky. Týmto potvrdením sa zamestnanec preukazuje pri nástupe do nového zamestnania. Vydať pracovný poriadok ani potvrdenie o zamestnaní nemusí zamestnávateľ u zamestnanca vykonávajúceho práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

POZOR! Pri práci v mzdovej oblasti by ste mali vedieť, že bola schválená novela Zákonníka práce. Upozorňujeme, že novela Zákonníka práce nastala zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony bola schválená dňa 2.4.2020. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia /4.4.2020/.

Aktuálne možno riešite problematiku udeľovania pobytov cudzincov v čase COVID-19. Ak riešite túto komplikovanú problematiku, práve pre vás sú určené informácie v rámci článku - Dopad opatrení proti ochoreniu COVID-19 na proces udeľovania pobytov cudzincov.

Pripravili sme pre vás i špeciálne informácie týkajúce sa Sociálnej poisťovne. Aktuálne sa dozviete v rámci sociálneho poistenia ako požiadať o ošetrovné v Sociálnej poisťovni.

Odporúčame prečítať si i riešenie praktických problémov z praxe:

 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky lekárovi počas mimoriadnej situácie

 • Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

 • Vyplácanie mzdy pracujúcim zamestnancom po prijatí opatrení vlády

 • Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas mimoriadnej situácie

 • Odmena za prácu cez víkend v rámci pružného pracovného času

 • Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

Sme s Vami a robíme všetko preto, aby sme Vás odbornými informáciami každý deň informovali. Ak máte problém a potrebujete pomoc s odbornou otázkou neváhajte a obráťte sa s otázkou na nás, email pre posielanie otázok: otazky@dashofer.sk.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Téma
Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce 2020 s účinnosťou od 4. apríla 2020

Dopad opatrení proti ochoreniu COVID-19 na proces udeľovania pobytov cudzincov

Informácie zo Sociálnej poisťovne


Otázky a odpovede

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky lekárovi počas mimoriadnej situácie

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

Vyplácanie mzdy pracujúcim zamestnancom po prijatí opatrení vlády

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas mimoriadnej situácie

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne počas pozastavenia živnosti

Odmena za prácu cez víkend v rámci pružného pracovného času

Nárok na ošetrovné v prípade ochorenia osoby starajúcej sa o dieťa

Čo nájdete v on-line časopise:

 • POZOR! Informácie v čase COVID-19 k dispozícii!
 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2019 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2020 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: