dnes je 23.3.2023

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

23.1.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zrážkach zo mzdy v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácia k elektronickej PN v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práceArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práceArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie lekára - odídenca z UkrajinyArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplnkové dôchodkové sporenieArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobeArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu domácnosť na účely Zákonníka práceArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď daná zamestnávateľom v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutímArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Primeranosť skúšobnej dobyArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie písomností zamestnávateľa poštovým podnikomArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie písomností zamestnávateľa a odberná lehotaArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela sociálneho poistenia od apríla 2022Archív

26.4.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zmene pracovných podmienokArchív

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenia osobných prekážok v práci zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelné pracovisko a cestovné náhradyArchív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzarbeit a dohoda zamestnávateľa so zástupcami zamestnancovArchív

29.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh odchodného a odstupného v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2022Archív

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práceArchív

29.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka a fond pracovného časuArchív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancovArchív

29.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie zamestnancov po delimitácií v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce a rodičovská dovolenkaArchív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022Archív

25.2.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný odpočinok medzi zmenami pri práci nadčas v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Testovanie zamestnancov vo firmách v roku 2022Archív

26.1.2022, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer