dnes je 4.12.2023

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je práceneschopnýGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenkyGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolaniaGarancia

24.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok čerpania OČR zamestnanca počas hospitalizácie dieťaťa v nemocniciGarancia

23.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiekGarancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravné od 1.10.2023Garancia

20.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu v roku 2023Garancia

19.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti v roku 2023Garancia

17.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancovi za obdobie otcovskej dovolenkyGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy v roku 2023Garancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizácia zamestnaní z hľadiska zdravotného rizika v roku 2023Garancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štrajk zamestnancov na pracoviskuGarancia

30.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný čas zamestnanca, ktorý je zamestnaný u dvoch zamestnávateľovGarancia

29.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné prepúšťanie zamestnancov v roku 2023Garancia

24.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická práceneschopnosť zamestnanca v roku 2023Garancia

22.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky krátenia nároku dovolenky zamestnanca v roku 2023Archív

20.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca na 4 hodiny denne v roku 2023Archív

19.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka za odpracované dni v roku 2023Archív

18.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravné od 1. 6. 2023Archív

13.7.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023Garancia

27.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnávateľa vykonávať BOZP v roku 2023Garancia

22.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba tehotnej zamestnankyne v roku 2023Garancia

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie cestovných náhrad predsedovi odborovej organizácie v roku 2023Garancia

25.4.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vreckové zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2023Garancia

19.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca navyše v roku 2023Garancia

24.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz a choroba z povolania v roku 2023Garancia

17.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023Garancia

16.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

23.1.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zrážkach zo mzdy v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácia k elektronickej PN v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práceArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práceArchív

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer