dnes je 26.6.2022

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancovGarancia

29.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelné pracovisko a cestovné náhradyGarancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka a fond pracovného časuGarancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súbeh odchodného a odstupného v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práceGarancia

29.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenia osobných prekážok v práci zamestnanca v roku 2022Garancia

29.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzarbeit a dohoda zamestnávateľa so zástupcami zamestnancovGarancia

29.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022Archív

25.2.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný odpočinok medzi zmenami pri práci nadčas v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce a rodičovská dovolenkaArchív

25.2.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas v roku 2022Archív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz fajčenia ako súčasť pracovného poriadkuArchív

26.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz vyžadovať informácie v predzmluvných vzťahochArchív

15.12.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pandemická PN-ka a krátenie dovolenky v roku 2021Archív

15.12.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na materské v roku 2021Archív

15.12.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasné podmieňovanie vstupu na pracoviskoArchív

15.12.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku po návrate z materskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stavArchív

29.11.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie rodičovskej dovolenky v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výber zamestnancov a zverejňovanie ponúk zamestnaniaArchív

29.11.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predkladanie správ o nových pracovných pomeroch zástupcom zamestnancovArchív

29.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru dohodou v roku 2021Archív

29.10.2021, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné nároky zamestnávateľa a smrť zamestnanca v roku 2021Archív

26.8.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie pracovného voľna zamestnancom v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zarátanie prekážok pri práci do fondu pracovného času v roku 2021Archív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok zamestnanca na počet dní čerpania lekárskeho vyšetrenia v rokuArchív

22.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná prácaArchív

22.7.2021, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Po návrate z dovolenky do karantény môžete požiadať o pandemickú PNArchív

22.7.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy na zastupovanie zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prázdniny a pandemická OČR: Kedy možno dávku naďalej poberaťArchív

28.6.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné voľno počas očkovania na COVID 19Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci na strane zamestnanca v roku 2021Archív

28.6.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohodnotenie práce vo sviatok v nepretržitej prevádzke v roku 2021Archív

28.4.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer