dnes je 12.6.2024

Hromadné prepúšťanie zamestnancov v roku 2023Garancia

24.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahovArchív

30.9.2021, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Deň skončenia pracovného pomeru dohodouArchív

31.10.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017Archív

28.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru v roku 2018Archív

31.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ ako subjekt pracovnoprávnych vzťahov v roku 2024Garancia

17.4.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné zamestnanca z dôvodu nadbytočnosti v roku 2020Archív

29.10.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba tehotnej zamestnankyne v roku 2023Archív

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná zmluva a skúšobná doba v roku 2024Garancia

15.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky z pohľadu zamestnávateľa v roku 2017Archív

24.11.2017,  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď daná zamestnávateľom v roku 2022Archív

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancom po návrate z rodičovskej dovolenky do práceGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie zamestnanca s osvedčením „Slovák žijúci v zahraničí"Archív

12.7.2018, PaeDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívna úprava jednotlivých druhov dovoleniek v roku 2024Garancia

16.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďouGarancia

30.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

10.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer