dnes je 12.6.2024

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke a krátenie dovolenky v roku 2017Archív

22.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie zostatkovej dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné čerpanie dovolenky nariadené zamestnávateľom v roku 2020Archív

16.12.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020Archív

27.7.2020, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky alebo náhradná práca v roku 2017Archív

20.3.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky pri zmene pracovnej zmluvy v roku 2021Archív

30.3.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023Archív

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky čerpania bonusovej dovolenky zamestnanca v roku 2022Archív

31.10.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka z kolektívnej zmluvy a jej čerpanie v roku 2020Archív

30.11.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky po návrate z materskej dovolenky v roku 2017Archív

1.12.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018Archív

26.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017Archív

17.7.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky z pohľadu zamestnávateľa v roku 2017Archív

24.11.2017,  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRArchív

28.7.2020, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o dovolenkách v roku 2017Archív

30.3.2017, JUDr. Vladimír Minčič, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia pracovného času a archivácia dochádzky v roku 2021Archív

29.11.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnaniaArchív

21.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v roku 2024Garancia

14.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

10.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019Archív

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer