dnes je 12.6.2024

Vyplácanie úrazových dávok v roku 2024Garancia

15.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti SZČO - platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2024Garancia

12.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský bonus a rodičovský dôchodok v roku 2024Garancia

11.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Životné minimum v kontexte vplyvu na mzdové veličiny od 1.7.2023Garancia

12.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské poistenie zamestnancov v roku 2023Archív

24.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v roku 2023Archív

21.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na predčasný dôchodok v roku 2023Archív

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský dôchodok v roku 2023Archív

21.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023Archív

20.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský príspevok v roku 2023Archív

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednostranné zrážky zo mzdy v roku 2022Archív

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľovArchív

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júnaArchív

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spätne vyplatená mzda a sociálne poistenieArchív

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poistenci už môžu požiadať o predĺženie poberania nemocenskéhoArchív

28.5.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa prijíma žiadosti o úrazový príplatok COVID-19 od 21. 11. 2020Archív

30.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019Archív

15.10.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018Archív

26.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba sociálneho fondu z mimorozpočtových prostriedkov v roku 2018Archív

1.8.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Archív

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer