dnes je 26.6.2022

Input:

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práce

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.3 Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práce

Ing. Mikuláš Hamuľák


Môže požiadať o podporu v čase skrátenej práce zamestnanec, ktorý bol na PN 10 dní, po návrate z PN bol 15 hodín na prekážke na strane zamestnávateľa. Týždenný úväzok má 37,5 hod.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 215/2021 Z. z. podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pohľad autora na problematiku:

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac, ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta