dnes je 18.9.2021

Input:

Prepočet priemernej mzdy pre pracovnoprávne účely v roku 2021

26.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.2.2 Prepočet priemernej mzdy pre pracovnoprávne účely v roku 2021

Mgr. Michaela Hinnerová


Žiadame vás o vyjadrenie k prepočtu priemernej mzdy pre pracovnoprávne účely v nasledovnom prípade:

Po vzájomnej dohode so zamestnancom bol úväzok zamestnanca skrátený zo 40h na 30h od 1.7.2021. Zamestnanec pracuje na jednu zmenu, teda k zmene úväzku nedošlo z dôvodu prechodu na dvoj alebo trojzmennú prevádzku (§ 85 ods. 5 ZP). Zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok má preplácaný priemerom.

Je zamestnávateľ povinný aj v takomto prípade prepočítať jeho priemerný zárobok na pracovnoprávne účely v zmysle § 134 ods. 5 Zákonníka práce posledná veta: Ak zamestnávateľ skráti ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5, zamestnávateľ zvýši priemerné zárobky dotknutých zamestnancov nepriamo úmerne skráteniu týždenného pracovného času odo dňa účinnosti tejto