dnes je 18.9.2021

Input:

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní v roku 2021

26.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.2 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní v roku 2021

Kolektív autorov

Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vydať na žiadosť zamestnanca pracovný posudok do 15 dní od podania žiadosti (§ 75 ods. 1 ZP). Zamestnávateľ však nie je povinný vydať mu ho skôr ako dva mesiace pred skončením jeho pracovného pomeru. Aj keď ZP presne neustanovuje, čo má byť obsahom pracovného posudku, z § 75 vyplýva, že v pracovnom posudku má zamestnávateľ uvádzať len tie skutočnosti, ktoré sú právne relevantné vo vzťahu k vykonávanej práci. Obsah pracovného posudku nesmie porušovať právo na ochranu osobnosti zamestnanca ani právo na ochranu osobných údajov. Zamestnávateľ v zmysle ZP je povinný strpieť, aby zamestnanec mohol nahliadnuť do svojho osobného spisu a robiť si z neho odpisy, výpisy a fotokópie (§ 75 ods. 1).

Podľa nového právneho stavu sa rozlišuje právo zamestnanca