dnes je 17.8.2022

Input:

Nárok na odchodné po smrti zamestnanca v roku 2021

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.3 Nárok na odchodné po smrti zamestnanca v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Dňa 23. 12. 2020 zomrel zamestnanec, ktorý mal priznaný starobný dôchodok. Moja otázka znie, či má zamestnanec nárok na odchodné v zmysle § 76a ZP Zákonníka práce. Smrťou pracovný pomer zaniká, a tým pádom nejde o skončenie pracovného pomeru v súlade s ust. § 59 Zákonníka práce. Avšak § 35 ods. 1 hovorí, že peňažné nároky smrťou nezanikajú.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 35 ZP

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

§ 75 ZP

(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi