dnes je 23.7.2024

Vykazovanie odpracovaného času zamestnávateľovi v roku 2024Garancia

19.6.2024, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konto pracovného času zamestnanca v roku 2024Garancia

18.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024Garancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam opatrení bezpečnosti a hygieny práce pre zamestnancov v roku 2024Garancia

11.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. 5. 2024Garancia

10.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca cez sviatok v roku 2024Garancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2024Garancia

15.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda so zamestnancom o vykonávaní pracovnej činnosti v roku 2024Garancia

14.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečenie zamestnancov počas dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2024Garancia

10.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnoprávna ochrana ohrozených kategórií na trhu práce v roku 2024Garancia

9.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky a dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu v roku 2024Garancia

7.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozícia zamestnanca v novelizovanom Zákonníku práceGarancia

6.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemská pracovná cesta zamestnanca v roku 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie v roku 2024Garancia

18.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ ako subjekt pracovnoprávnych vzťahov v roku 2024Garancia

17.4.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívna úprava jednotlivých druhov dovoleniek v roku 2024Garancia

16.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná zmluva a skúšobná doba v roku 2024Garancia

15.4.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Atypické formy zamestnávania zamestnancov v roku 2024Garancia

12.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

9.4.2024, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet nároku na dovolenku zamestnanca v roku 2024Garancia

19.3.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou viny v roku 2024Garancia

18.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnoprávne vzťahy a závislá práca v roku 2024Garancia

15.3.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v roku 2024Garancia

14.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na ochranu súkromného života zamestnancov v roku 2024Garancia

13.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Flexibilné formy zamestnávania v SR v roku 2024Garancia

12.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie zostatkovej dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od zmluvy v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Participácia zamestnanca na prijímaní rozhodnutí zamestnávateľa v roku 2024Garancia

15.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Starostlivosť o zamestnanca zo strany zamestnávateľa v roku 2024Garancia

12.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2024Garancia

9.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný čas zamestnanca v roku 2024Garancia

22.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu v roku 2024Garancia

19.1.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer