dnes je 17.8.2022

Tvorba sociálneho fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Garancia

19.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňaGarancia

19.7.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie od 1. januára 2023Garancia

19.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácia k elektronickej PN v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednostranné zrážky zo mzdy v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zrážkach zo mzdy v roku 2022Garancia

23.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Detské prídavky, daňový bonus a zavádzame krúžkovnéGarancia

27.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávanie lekára - odídenca z UkrajinyGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnenie daňového bonusu v roku 2022Garancia

27.5.2022, Ing. Juraj Válek, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práceGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplnkové dôchodkové sporenieGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júnaGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec a podpora v čase skrátenej práceGarancia

27.5.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľovGarancia

27.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práceneschopnosť zamestnanca počas výpovednej doby v roku 2022Garancia

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutímGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela sociálneho poistenia od apríla 2022Garancia

26.4.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zmene pracovných podmienokGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď daná zamestnávateľom v roku 2022Garancia

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrážky zo mzdy pri starej exekúcii v roku 2022Garancia

26.4.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu domácnosť na účely Zákonníka práceGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie písomností zamestnávateľa a odberná lehotaGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie pracovného pomeru pred podpísaním pracovnej zmluvy v roku 2022Garancia

26.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie písomností zamestnávateľa poštovým podnikomGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Primeranosť skúšobnej dobyGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preukazovanie nároku na zníženie základu dane v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelné pracovisko a cestovné náhradyGarancia

29.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie FO pracujúcej v AnglickuGarancia

29.3.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer