dnes je 8.6.2023

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023Garancia

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023Garancia

19.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023Garancia

18.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

17.5.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

17.5.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

17.5.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesprávne vyplácanie variabilnej odmeny zamestnancovi v roku 2023Garancia

27.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba tehotnej zamestnankyne v roku 2023Garancia

26.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplatenie cestovných náhrad predsedovi odborovej organizácie v roku 2023Garancia

25.4.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské poistenie zamestnancov v roku 2023Garancia

24.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v roku 2023Garancia

21.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola prinesených a odnesených vecí zamestnancov na pracovisku v roku 2023Garancia

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vreckové zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2023Garancia

19.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Benefity pre zamestnancov v roku 2023Garancia

18.4.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka zamestnanca navyše v roku 2023Garancia

24.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štátom podporované nájomné bývanie z pohľadu zamestnávateľa v roku 2023Garancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na predčasný dôchodok v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz a choroba z povolania v roku 2023Garancia

17.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovného času zamestnanca v roku 2023Garancia

16.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy zamestnancovi za prácu pre odborovú organizáciu v roku 2023Garancia

27.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hrubý a čistý príjem zamestnanca v roku 2023Garancia

24.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023Garancia

23.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dochádzkový systém na pracovisku v roku 2023Garancia

22.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský dôchodok v roku 2023Garancia

21.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023Garancia

20.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovský príspevok v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mesačná minimálna hrubá mzda pri rôznych stupňoch náročnosti práce od 1.1.2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ošetrovné v roku 2023Garancia

23.1.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

23.1.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplácanie zamestnancov na základe realizovaných projektov v roku 2023Garancia

23.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného zamestnávateľovi v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

23.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer