dnes je 23.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

663/2007 Z.z., Zákon o minimálnej mzde, v znení účinnom k 1.1.2021

663/2007 Z.z.
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o minimálnej mzde
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
354/2008 Z.z.
19. 9. 2008
mení a dopĺňa § 7, § 8, § 9
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 7, § 8, § 9
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 1
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 3
375/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
294/2020 Z.z.
31. 10. 2020
dopĺňa § 9b
294/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
Tento zákon upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu1) (ďalej len „zamestnanec”) na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
§ 2
Suma minimálnej mzdy
(1) Suma minimálnej mzdy pre
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 zuzana.bliznakova@dashofer.sk