Input:

Určenie čerpania dovolenky v roku 2020

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.2.2 Určenie čerpania dovolenky v roku 2020

JUDr. Zděnka Dvoranová


Ak zamestnávateľ určil príkazom prednostu MsÚ čerpanie dovoleniek tak , že k 30.6. kalendárneho roka treba vyčerpať dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka, môže po tomto termíne nedočerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka vynulovať a ďalej ju zamestnancovi nepriznávať?

Legislatívna úprava:

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: