Input:

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky lekárovi počas mimoriadnej situácie

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.1 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky lekárovi počas mimoriadnej situácie

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Naša zamestnankyňa vo funkcii primárka (lekár so špecializáciou - úväzok 100%) dňa 30.4.2020 končí pracovný pomer. Pracovala u nás od r. 2012. Od 1.5.2020 začína u nás opäť pracovať na pracovný pomer (lekár so špecializáciou - úväzok 40%), t.j. ako lekár, už nie primárka. Pracovala na internej klinike a od 1.5.2020 bude opäť pracovať na internej klinike. Momentálne máme v zdravotníctve núdzový stav a naším interným nariadením nemôžu ľudia čerpať dovolenku. Táto pani má 10 dní tohtoročnej a 7 dní minuloročnej dovolenky. Chcela si dovolenku čerpať, lenže na základe nariadenia, nemôže. Mali by sme jej v tomto prípade dovolenku preplatiť pri skončení PPV, t.j. keďže končí 30.4.2020? Dôvod skončenia je výpoveď pracovníka - starobný dôchodok.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

Pohľad autora


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: