Input:

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.1.2 Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019

Ing. Eva Gášpárová

Životné minimum k 1.1. 2018 2019 
Jedna plnoletá fyzická osoba  199,48 €  205,07 €  
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba  139,16 €  143,06 €  
Zaopatrené neplnoleté dieťa, nezaopatrené dieťa  91,06 €  93,61 €  
Minimálna mzda 2018 2019 
Mesačná  480 €  520 €  
Hodinová  2,759 €  2,989 €  
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu 2018 2019 
Od 1.5.2018 do 31.12.2018 25 %  0,68975 €   
Od 1.1.2019 do 30.04.2019 25 %   0,74725 €  
Od 1.5.2019 do 31.12.2019 50 %   1,4945 €  
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu 2018 2019 
Od 1.5.2018 do 31.12.2018 50 %  1,3795 €   
Od 1.1.2019 do 30.04.2019 50 %   1,4945 €  
Od 1.5.2019 do 31.12.2019 100 %   2,9890 €  
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 2018 2019 
Od 1.5.2018 do 31.12.2018 30 %  0,8277 €   
35 % riziková práca  0,96565 €   
Od 1.1.2019 do 30.04.2019 30 %   0,8967 €  
35 % riziková práca   1,04615 €  
Od 1.5.2019 do 31.12.2019 40 %   1,1956 €  
50 % riziková práca   1,4945 €  
Ostatné zvýhodnenia / príplatky 2018 2019 
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20 %  0,5518 €  0,5978 €  
Náhrada mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 20 %  0,5518 €  0,5978 €  
Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti 100 %  2,759 €  2,989 €  
Peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek 2018 2019 
Daň z príjmu  neoslobodené  oslobodené do 500 €  
Zdravotné poistenie  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Sociálne poistenie  neoslobodené  neoslobodené  
Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov 2018 2019 
Daň z príjmu  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Zdravotné poistenie  oslobodené do 500 €  oslobodené do 500 €  
Sociálne poistenie  neoslobodené  oslobodené do 500 €  
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2018 2019 
Mesačne  319,17 €  328,11 €  
Ročne, ak základ je do ako 100-násoboku životného minima  3 830,02 €  3 937,35 €  
Ročne, ak základ dane je nad 100- násobok životného minima  8 817,016 – základ dane / 4  9 064,097 – základ dane / 4  
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) 2018 2019 
Ročne, ak základ dane je do 176,8-násobku životného minima  3 830,02 – príjem manželky  3 937,35 – príjem manželky  
Ročne, ak základ dane je nad 176,8-násobku životného minima  12 647,032 – (základ dane : 4) – príjem manželky  13 001,438 – (základ dane : 4) – príjem manželky  
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - ročne  180 €  180 €  
Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou – ročne  50 €  50 €  
Daňový bonus na vyživované dieťa 2018 2019 
Mesačne pri príjme aspoň polovice minimálnej mzdy  21,56 €  22,17 €  
Ročne pri príjme aspoň 6-násobku minimálnej mzdy  258,72 €  266,04 €  
Daňový bonus na zaplatené úroky 2018 2019 
Ročne 50 % zo zaplatených úrokov, najviac  400 €  400 €  
Sadzba dane – preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti 2018 2019 
19 % zo sumy do  2 939,01 €  3 021,37 €  
25 % zo sumy od  2 939,02 €  3 021,38 €  
Sadzba dane zo základu dane 2018 2019 
19 % zo sumy do  35 268,06 €  36 256,38 €  
25 % zo sumy od  35 268,07 €  36 256,39 €  
Navýšenie nepeňažného plnenia 2018 2019 
Suma rozhodujúca pre uplatnenie sadzby dane  2 380,5981 €  2 447,3097 €  
Sociálne poistenie 2018 2019 
Sadzby poistného zamestnanec / zamestnávateľ    
- nemocenské poistenie  1,4 % / 1,4 %  1,4 % / 1,4 %  
- starobné poistenie  4 % / 14 %  4 % / 14 %  
- invalidné poistenie  3 % / 3 %  3 % / 3 %  
- poistenie v nezamestnanosti  1 % / 1 %  1 % / 1 %  
- garančné poistenie  - / 0,25 %  - / 0,25 %  
- úrazové poistenie  - / 0,8 %  - / 0,8 %  
- rezervný fond solidarity  - / 4,75 %  - / 4,75 %  
Maximálny mesačný vymeriavací základ  6 384 €  6 678 €  
Odvodová úľava študenti – dohoda o brigádnickej práci študentov  200 €  200 €  
Odvodová úľava dôchodcovia – dohody od 1.7.2018  200 €  200 €  
Odvodová úľava – dlhodobo nezamestnaný  611,04 €  639,18 €  
Zdravotné poistenie 2018 2019 
Sadzby poistného zamestnanec / zamestnávateľ    
- zamestnanec bez zdravotného postihnutia  4 % / 10 %  4 % / 10 %  
- zamestnanec so zdravotným postihnutím  2 % / 5 %  2 % / 5 %  
Poistenie zamestnanca cudzinca len pri príjme najmenej  480 €  520 €  
Odpočítateľná položka zamestnanca    
- mesačne  380 €  380 €  
- ročne  4 560 €  4 560 €  
Maximálny mesačný vymeriavací základ  neurčený  neurčený  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: