Input:

Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

19.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.2 Oznámenie zamestnancovi o prekážke v práci na strane zamestnávateľa

JUDr. Jakub Uhrinčať


Akým formálnym spôsobom máme oznámiť zamestnancom, že majú prekážku v práci, a teda budú poberať 80% svojej mzdy? Môžeme nariadiť zamestnancovi prekážku v práci aj spätne? (napr. keď mu oznámim 8.3.2020, že má prekážku v práci od 1. apríla?

Odpoveď:

Zákon nepredpisuje žiadnu formu pre oznámenie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ tak môže urobiť ústne, písomne alebo elektronicky (napr. emailom).

Dôležité je v tomto prípade uviesť, že k prekážke na strane zamestnávateľa dochádza okamihom, kedy skutočne (fakticky) došlo k vzniku prekážky, v dôsledku ktorej zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Nie je vylúčené, že touto prekážkou bude aj jednostranné konanie zamestnávateľa, avšak


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: