Input:

Odmena za prácu cez víkend v rámci pružného pracovného času

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.6 Odmena za prácu cez víkend v rámci pružného pracovného času

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Chcem sa spýtať, v tejto obmedzenej dobe sme dali možnosť určitým pracovníkom THP možnosť pracovať v rôznom čase. Môžu chodiť do práce prípadné len poobede, alebo len 4hod. a atď., ale aby mali splnený mesačný fond.

Čo ak pracovník chce chodiť do práce len v sobotu a nedeľu napr. účtovníčka. Cez týždeň, by pracovala len pár hod. a cez víkend by si odpracovala ostatné hod., aby mala odpracovaný týždenný pracovný fond. Čiže spolu aj s víkendom odpracuje v týždni 40h. Chcem vedieť či má nárok aj na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu , nakoľko ide do práce cez víkend, aby si odpracovala týždenný pracovný fond a tým mala aj splnený mesačný fond.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.

Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.

Pohľad


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: