Input:

Vystavenie zápočtového listu v roku 2016

12.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle paragrafu 75 odsek 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä:

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 info@dashofer.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: