Input:

Vysielanie zamestnancov do Nemecka

16.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V jednej firme sú vysielaní zamestnanci /zvárači/ z Prešova do Nemecka. Kým prídu na miesto vyslania, tak sa im počítajú cestovné náhrady a priamo v mieste výkonu práce sa riadime hodinovou mzdou Nemecka? Alebo cestovné náhrady sa mu vyplácajú aj počas práce v Nemecku? Ďalšia firma zamestnáva vodičov, ktorí len prepravujú náklad. Počítajú sa im len cestovné náhrady? Keďže oni len prepravujú tovar, ten ale nevykladajú, len čakajú v mieste vykládky a nakládky a idú ďalej na miesto určenia /napr. SK, CZ /vykládka/, Nemecko /vykládka/ a späť do Prešova. Ako sa počíta mzda v takomto prípade?

Pri vysielaní zamestnancov do iného členského štátu, ich odmeňovaní a vyplácaní cestovných náhrad je potrebné sa riadiť platnou európskou a slovenskou legislatívou. Európska legislatíva - smernica 96/71/ES v článku 3 hovorí, okrem iného, že zamestnávatelia majú zaručiť pracovníkom vyslaným na územie členských štátov pracovné podmienky platné v členskom štáte vykonávania práce a zakotvené v zákonoch, týkajúcich sa maximálnej dĺžky pracovného času a minimálnej doby odpočinku; minimálnych mzdových taríf, vrátane sadzby za nadčasy atď., viď čl. 3 smernice v plnom znení. Rovnaké ustanovenia obsahuje aj slovenská legislatíva, § 5 Zákonníka práce, kde boli ustanovenia smernice


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: