Input:

Úvodník

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.24 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov sa dočítate o pripravovaných zmenách v Zákonníku práce v roku 2021. Predpokladaná účinnosť navrhovaných zmien má byť od 1. marca 2021. Čo všetko rieši navrhovaná novela Zákonníka práce? Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov definuje zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa, precizuje počítanie skúšobnej doby, rieši otázky výkonu práce z domácnosti, možnosť vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, otázky pružného pracovného času, počítania dovolenky, pôsobenia zástupcov zamestnancov pre zamestnávateľa, primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.

Odporúčame prečítať si i praktické


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: