dnes je 1.12.2021

Input:

Ukončenie pracovného pomeru dohodou v roku 2021

29.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.2.1 Ukončenie pracovného pomeru dohodou v roku 2021

Ing. Jarmila Belešová


Zamestnanec nám napíše ukončenie pracovného pomeru dohodou, napr. Žiadam Vás o ukončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu ... – musí uviesť v žiadosti aj podľa akého paragrafu končí?

A ja ako zamestnávateľ jej odpovedám, napr. Na základe Vašej žiadosti zo dňa ... Vám oznamujeme, že Váš pracovný pomer končí ... – dohodou,

Stačí to takto alebo musím uviesť aj paragrafy podľa zákona, podľa ktorého končí?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 60 ZP

Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil