Input:

Účely cestovných náhrad

17.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V Zákonníku práce je mimo iné aj pre účely cestovných náhrad potrebné určiť miesto výkonu práce a pracovisko. Ak pracovisko určené nie je, tak sa pre účely cestovných náhrad berie miesto výkonu práce. To isté sa píše aj v zákone o cestovných náhradách. Prečo sa to v oboch týchto zákonoch spomína, keď v samotnom cestovnom príkaze sa určuje miesto, odkiaľ zamestnanca vyšleme, čo môže byť niekedy aj z domu? Pracovisko by sme chceli z pracovných zmlúv dať preč.

Podľa § 43 Zákonníka práce v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Všetky tieto podstatné náležitosti musia byť vždy dohodnuté v pracovnej zmluve, nie je možné ich vypustiť, teda ani miesto výkonu práce. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Pracovná cesta je zmenou pravidelného pracoviska na určité obdobie. V zmysle ustanovenia § 57 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: