Input:

Smernica o cestovných náhradách

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.2.1 Smernica o cestovných náhradách

Ing. Ľuboslava Minková


Ako pripraviť smernicu o cestovných náhradných a konkrétne, ako vypočítať cestovné náhrady pre zamestnanca, ktorého vysielam na pracovnú cestu s vlastným motorovým vozidlom, ktoré má pohon plyn - benzín a spotreba je uvedená pre oba v technickom preukaze.

Odpoveď:

Spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky, ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, vo všeobecnosti upravuje § 7 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

V technických preukazoch nových áut je uvádzaná normovaná spotreba pre každé médium osobitne. Pre naštartovanie je nutný benzín, potom sa prepne automaticky do režimu plynového pohonu. Ak je plynová nádrž vyčerpaná, prepne sa automaticky na benzínový pohon. To isté môže byť pri jazde v extrémnych podmienkach, napr. športová jazda do kopca, nízka vonkajšia teplota a pod.; médium je možné prepnúť manuálne aj počas jazdy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou (benzínom), spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe

  • - podmienok pracovnej cesty,
  • - cien pohonných látok a
  • - spotreby pohonnej látky.

Ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba oboch pohonných látok podľa smerníc ES, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri dodatočných úpravách vozidiel na plynový pohon sa spotreba plynu v technickom preukaze neuvádza, ako aj na skutočnosť, že pri kombinácii pohonných látok plyn - benzín ich spotreba závisí od konkrétneho režimu jazdy vozidla, ďalej od technického vybavenia vozidla, resp. ďalších faktorov, výška príslušnej náhrady sa dohodne medzi zamestnancom a zamestnávateľom v závislosti od uvedených podmienok, ako aj od konkrétnych

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: