Input:

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca na dobu určitú počas materskej dovolenky v roku 2019

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.3 Skončenie pracovného pomeru zamestnanca na dobu určitú počas materskej dovolenky v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Máme zamestnankyňu na pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1. 3. 2018 do 31. 08. 2019. (31. 8. 2018 bola pracovná zmluva predĺžená na dobu určitú do 31. 8. 2019). Táto pracovníčka bola na PN od 5. 2. 2019 do 18. 5. 2019 a 19. 5. 2019 nastúpila na materskú dovolenku. Chcem sa informovať či môžeme skončiť pracovný pomer na dobu určitú k 31. 8. 2018 aj počas materskej dovolenky a keďže si zamestnankyňa pred nástupom na materskú nečerpala dovolenku z dôvodu PN, môžeme jej ju preplatiť v prípade skončenia pracovného pomeru?

Pohľad autora na problematiku:

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby, čo znamená, že  pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby, teda 31. 08. 2019. Pracovný pomer sa skončí uplynutím doby aj v prípade, ak jeho skončenie pripadne do ochrannej doby, za ochrannú dobu sa považuje obdobie, napr.  keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke.

Záver:

Pracovný pomer skončí bez ohľadu na skutočnosť, že zamestnankyňa je na materskej dovolenke. Nevyčerpaná dovolenka bude preplatená. Za

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: