Input:

Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Zamestnanec chce zobrať vnúčatá na rekreačný pobyt. Žijú v spoločnej domácnosti.

Je možné uplatniť v tomto prípade nárok?

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 152a ZP oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Vzhľadom na to, že zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s vnúčatami, ak spĺňa ďalšie podmienky na príspevok na rekreáciu, má nárok na príspevok na základe účtovného dokladu s označením zamestnanca, z ktorého je zrejmé, že na rekreácii bol aj s inými osobami, na ktoré si uplatňuje príspevok na rekreáciu. Spoločnú účasť na rekreácii týchto oprávnených osôb preukazuje zamestnanec účtovným dokladom, súčasťou ktorého je aj uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či vznikol nárok na príspevok na rekreáciu (súčasťou takéhoto dokladu sa akceptuje napr. aj potvrdenie vystavené ubytovacím zariadením, v ktorom ubytovacie zariadenie potvrdí účasť na rekreácii týchto osôb). Predpokladom oprávnenosti výdavkov zamestnanca na takéhoto rodinného príslušníka je teda aj skutočnosť, že rodinný príslušník sa zúčastňuje rekreácie spolu so zamestnancom a zamestnanec priamo znáša tieto oprávnené výdavky na rekreáciu rodinného príslušníka.

Záver:

Áno, je možné uplatniť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: