Input:

Pracovná pohotovosť zamestnanca vo sviatok v roku 2019

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.2 Pracovná pohotovosť zamestnanca vo sviatok v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Máme zamestnanca v jednozmennej prevádzke, týždenný pracovný čas 40 h. Napríklad v apríli 2019 bola norma hodín za mesiac 176 hodín / 22 dní x 8 hodín/. Sviatky boli vo všedné dni. Menovaný mal vo sviatok /19. 4. 2019/ dohodnutú pohotovosť mimo pracoviska /24 hodín/. Nemal výkon. Koľko hodín sa mu zaráta v ten deň za pohotovosť mimo pracoviska ? Máme dilemu či 16 hodín /bez 8 hodín za sviatok /, alebo 24 hodín ?

Dostali sme odpoveď, že “V deň keď vykonával pohotovosť mimo pracoviska, mal dohodnutých 24 hodín, toľko sa mu aj bude počítať. Okrem náhrady za pohotovosť mimo pracoviska mu patrí aj náhrada za sviatok.“

Napriek tomu sa personalistkám nezdá fakt, že by mal mať zamestnanec akoby dvakrát započítanú dobu 8 hodín, za ktorú dostane aj mzdu aj príplatok za pohotovosť mimo pracoviska.

Preto by som Vás chcela požiadať o potvrdenie/vyvrátenie predchádzajúceho stanoviska.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 96 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch nariadiť zamestnancovi alebo sa s ním dohodnúť, aby nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred dohodnutého pracovného času sa zdržiaval na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce. Toto môže zamestnávateľ nariadiť aj na sviatok pre práce, ktoré je možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa aj zamestnancovi, ktorý by inak nepracoval a ktorému by za takýto sviatok patrila náhrada mzdy.

Zamestnancovi patrí v zmysle § 96 ods. 5 toho istého zákona náhrada mzdy najmenej vo výške 20% minimálnej mzdy za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

V zmysle § 122 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

Ak by zamestnanec pracoval, tak mu patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Toto mzdové zvýhodnenie patrí aj zamestnancovi, ak pracuje vo sviatok, ktorý by inak nepracoval, pretože by pripadol na deň nepretržitého odpočinku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: