Input:

Práca nadčas

20.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Patrí vedúcej školskej jedálne príplatok za prácu nadčas za účasť na rodičovskom združení, ktoré sa konalo po skončení jej pracovnej doby?

Vedúca školskej jedálne je pracovná pozícia, ktorej práva úprava sa nachádza tak v zákone č. 552/2003 Z. z. ako aj v Zákonníku práce. Na otázky o práci nadčas sa budú preto vzťahovať príslušné ustanovenia o práci nadčas obsiahnuté v Zákonníku práce.

Zákonník práce vymedzuje v § 97 prácu nadčas ako prácu „vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: