Input:

Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.1 Nárok zamestnanca v dôchodkovom veku na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Máme zamestnanca rok narodenia 1952, (má dôchodkový vek) zo Sociálnej poisťovne predložil rozhodnutie, že je poberateľ invalidného dôchodku. Môžeme ako zamestnávateľ uplatniť mesačne nezdaniteľnú čiastku na zníženie základu dane?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

- starobného dôchodku,

- vyrovnávacieho príplatku,

- predčasného starobného dôchodku,

- starobného dôchodkového sporenia,

- výsluhového dôchodku.

Ak si chce takýto dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť, môže, ak mu dôchodok nebol priznaný od 1. 1. kalendárneho roku, prípadne ak už je dôchodca, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť z rozdielu vyplatených dôchodkov a nezdaniteľnej časti pri podaní daňového priznania po skončení kalendárneho roku.

Zamestnávateľovi v zmysle § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu ten kto si chce uplatniť nárok na zníženie základu dane a je dôchodcom, je povinný sa preukázať posledným rozhodnutím o priznaní nároku na dôchodok.

O vyplácanie starobného dôchodku treba po splnení podmienok požiadať. Nemusí sa tak stať hneď po dosiahnutí dôchodkového veku. V prípade invalidného dôchodcu podľa § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pri súbehu starobného a invalidného poistenia sa vypláca ten, ktorý je vyšší. Ak sa ním stane invalidný dôchodok, tak sa stane po prepočte starobným.

Záver:

Žiadať o starobný dôchodok je právo, nie povinnosť. Je možné požiadať, keď sa o to rozhodne poistenec. Nárok na celú nezdaniteľnú časť má každý

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: