Input:

Doprava na firemnú akciu z pohľadu čerpania sociálneho fondu v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.2 Doprava na firemnú akciu z pohľadu čerpania sociálneho fondu v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnávateľ zakúpil lístky do divadla pre svojich zamestnancov, tieto náklady chceme financovať zo sociálneho fondu. Je možné financovať aj dopravu do divadla, prosím? (faktúra od prepravcu)

Ďalej by ma zaujímalo, či je možné čerpať zo sociálneho fondu na úhradu za prenájom rekreačného zariadenia, ktoré vystaví faktúru. V prípade, že je to možné financovať zo sociálneho fondu, ako potom zabezpečiť preukázanie adresnosti, čiže, že toto zariadenie použili konkrétni zamestnanci.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu určuje § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Podľa neho je možné prostriedky sociálneho fondu použiť na:

- stravovanie zamestnancov nad zákonom ustanovený rozsah,

- dopravu do zamestnania a naspäť,

- účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

- rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

- doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť,

- zdravotnú starostlivosť,

- sociálnu výpomoc a pôžičky,

- servisné poukážky alebo tovary dodávané, alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom,

- ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Použitie fondu ako aj podmienky poskytovania a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: