Input:

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok v roku 2016

14.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrazové poistenie je jednou zo zložiek sociálneho poistenia a je upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). V rámci tohto poistenia je povinne úrazovo poistený zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 info@dashofer.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: