Input:

Dedičské konanie a platené ospravedlnenie v práci v roku 2016

3.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať, či má náš zamestnanec, ktorý sa zúčastni na dedičskom konaní ako zástupca svojho otca, nárok na platené ospravedlnenie tejto prekážky v práci.

Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Občianska povinnosť je najmä činnosť svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak Zákonník práce, osobitný predpis


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: