dnes je 1.12.2021

Input:

Úvodník

29.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov – sa dočítate o výške daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022. Autorka článku upozorňuje taktiež na informáciu, že v praxi sa vyskytujú názory, že daňovníci, ktorí si uplatňujú dotáciu na podporu stravovacích návykov detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (na ktorý sa odvoláva aj ZDP), majú nárok na sumu DB podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZDP, t. j. v roku 2021 vo výške 23,22 €. Uvedená informácia nie je správna, pretože ZDP prisudzuje výšku DB v nadväznosti na vek dieťaťa, pričom nedáva možnosť jej výberu.”

Riešite aktuálne očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov? Ako pristupovať k téme: Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

Od 4. októbra 2021 sú nové pravidlá v rámci prekrývania horných