dnes je 18.9.2021

Input:

Úvodník

26.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Spravodajca pre mzdových účtovníkov a personalistov – sa dočítate o peňažných nárokoch zamestnávateľa a v súvislosti so smrťou zamestnanca v roku 2021.

Ako je to s pracovným posudkom a potvrdením o zamestnaní v roku 2021? Podľa nového právneho stavu sa rozlišuje právo zamestnanca získať potrebné informácie zo svojho osobného spisu a povinnosť zamestnávateľa mu to umožniť. Výkon práva zamestnanca je robiť si odpisy, výpisy a fotokópie z osobného spisu. Zamestnávateľ však môže oprávnenia zamestnancov vzhľadom k osobnému spisu zamestnanca viac konkretizovať v pracovnom poriadku.

Čo je to modrá karta Európskej únie a ako súvisí so zamestnávaním cudzincov? Modrá karta Európskej únie je prechodným pobytom oprávňujúcim štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky na účel výkonu