OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.7.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2019.13 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov sme si pre Vás pripravili príspevok, v ktorom sa dozviete všetky užitočné informácie na tému: Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi.

Od 1. júla 2019 sa opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste, a to nasledovne:

 • - pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
 • - pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
 • - pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

K 1. júlu 2019 došlo tiež k zvýšeniu súm životného minima a to z pôvodných 205,07 € pre plnoletú fyzickú osobu na sumu 210,20 €. Ako sa zmenilo životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, sa dozviete v článku Výška životného minima od 1. júla 2019.

V tomto čísle časopisu riešime aj konkrétne praktické situácie:

 • - Dovolenka zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019
 • - Osobné príplatky zamestnanca v roku 2019
 • - Pracovná pohotovosť zamestnanca vo sviatok v roku 2019

S prianím príjemného čítania!

Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v legislatíve.

V online časopise sa informácie o konkrétnych  legislatívnych  zmenách vždy dozviete s dostatočným časovým predstihom, aby ste získali dostatok času na ich naštudovanie a  následne zavedenie do mzdovej agendy.

Pri tvorbe časopisu spolupracujeme s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Nové v on-line časopise

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2019

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019

Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019

Novely daňového zákona od roku 2019

Mzdové zvýhodnenia za prácu od 1. januára 2019

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2017,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2017 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2016 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2017 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: