Input:

Uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie starostu v roku 2018

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.2.1 Uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie starostu v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Mám zamestnanca, ktorého zvolili za starostu, počas funkčného obdobia u nás nebude vykonávať zárobkovú činnosť s nárokom na príjem zo závislej činnosti. Potrebujem si overiť oznamovacie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú, ak sa nemýlim, pracovný pomer nebudem ukončovať. Na sociálnu poisťovňu zahlásim vznik prerušenia, typ prerušenia 2 - dlhodobé uvoľnenie zamestnanca na výkon verejnej funkcie. Na zdravotnú poisťovňu pošlem oznámenie s kódom zmeny 2Y, typ zmeny Z.

Pri prípadnom vrátení zamestnanca do pracovného pomeru po skončení funkčného obdobia ukončím prerušenie 2 na sociálnej poisťovni a pošlem oznámenie 2Y na zdravotnú poisťovňu, typ zmeny K.

Je to všetko, prípadne ešte aké iné povinnosti z toho vyplývajú pre zamestnávateľa?

Odpoveď:

Jednou z prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu je aj prekážka z dôvodu výkonu verejnej funkcie, t. j. z dôvodu všeobecného (nie osobného) záujmu zamestnanca podľa § 136 ods. 2 ZP. Výkon verejnej funkcie je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním. Nejde pri tom o poskytnutie pracovného voľna, ale o dlhodobé uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie. Pracovný pomer zamestnanca nezaniká, ale naďalej trvá, zamestnanec má právo ísť vykonávať verejnú funkciu a má právo vrátiť sa po skončení výkonu funkcie späť do práce k zamestnávateľovi. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, ktorý zamestnanca uvoľnil na výkon funkcie, zamestnancovi nepatrí.

Na účely sociálneho poistenia sa zamestnancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru na výkon verejnej funkcie, povinné sociálne poistenie podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prerušuje, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy. Prerušenie povinného poistenia zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni podaním Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie.

Na účely zdravotného poistenia sa podľa § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení fyzická osoba, v dňoch, ktorých nepoberá príjem zo závislej činnosti, nepovažuje za zamestnanca. V čase uvoľnenia zamestnanec príjem nepoberá, zamestnávateľ je povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného príslušnej zdravotnej poisťovni podaním Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného.

Záver:

Ak zamestnanec bude uvoľnený na výkon funkcie starostu a príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa poberať nebude, zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi:

- Sociálnej poisťovni (v súlade s poučením na vyplnenie registračného listu FO) :

- RLFO: prerušenie,

- dôvod prerušenia: 2 – dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie,

- dátum vzniku prerušenia: deň zloženia sľubu,

- Zdravotnej poisťovni:

- kód 2N ( 2 vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a N o tom, že ide o situáciu, ktorá je uvedená v § 11 ods. 3 ZZP druhej vety zákona – dlhodobé uvoľnenie, resp. pracovné voľno bez

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: