Input:

Príspevok na rekreáciu zamestnanca v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.2.1 Príspevok na rekreáciu zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môže byť príspevok na rekreačný poukaz v zmysle Zákonníka práce č. 347/2018 Z. z. poskytnutý aj v prípade menej ako 49 zamestnancov?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ musí poskytnúť príspevok na rekreáciu

  • - ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • - zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov /za nepretržité trvanie považuje aj bezprostredná a priama nadväznosť pracovných pomerov/,
  • - na jeho žiadosť /je potrebné určiť, ako má zamestnanec o príspevok na rekreáciu požiadať/,
  • - v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur za kalendárny rok,
  • - u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Pri dodržaní podmienok platných pre zamestnanca a pre rekreáciu bude príspevok oslobodený od dane a odvodov rovnako ako u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok - v čase od 1. 1. do 31. 12. príslušného kalendárneho roku je základom priemerný evidenčný počet zamestnancov z predchádzajúceho kalendárneho roku.

Záver:

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. U zamestnávateľa s počtom zamestnancov 49 a menej platia tie isté podmienky pre poskytnutie príspevku na rekreáciu ako u zamestnávateľa, zamestnávajúceho 50 a viac zamestnancov. Ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ku dňu začatia rekreácie musí spĺňať podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, a zamestnávateľ mu môže (nemá povinnosť) vyhovieť. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ s počtom zamestnancov 49 a menej poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnanca na báze vlastného rozhodnutia, dobrovoľnosti, výdavky preukázateľne vynaložené na príspevok na rekreáciu si môže uplatniť do daňových výdavkov (v sume 55 % oprávnených výdavkov, max. 275 € za kalendárny rok).

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: