Input:

Pravidelné vykonávanie prace zamestnancov pre zamestnávateľa v nedeľu v roku 2019

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.2.2 Pravidelné vykonávanie prace zamestnancov pre zamestnávateľa v nedeľu v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Sme fabrika, ktorá robí v 3-zmennej prevádzke, začíname nedeľnou zmenou o 22:00 a končíme poobednou zmenou v piatok o 22:00. Takéto nastavenie bolo žiadané zo strany odborovej organizácie. Podľa zmien v ZP od 1. 5. 2018 sme povinní zaplatiť prácu v nedeľu.

Moja otázka znie, či spĺňame podmienku, že povaha prace a podmienky prevádzky si vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, a teda by sme si v kolektívnej zmluve mohli dohodnúť zníženie príplatku za prácu v nedeľu na 40% resp. 90%.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 122b ZP patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej hodinovej mzdy. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod (a z nej príslušné percento).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej hodinovej mzdy.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa v tomto prípade nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Predpokladám, že sa u Vás 1. ranná zmena začína v pondelok o 06:00 (i keď začínate pracovný týždeň v nedeľu, nie je to ranná, ale nočná zmena), čo znamená, že vo Vašom prípade majú zamestnanci nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v rannej zmene v (v nedeľu od 06:00 do 14:00), odpoludňajšej zmene (v nedeľu od 14:00 do 22:00) a v nočnej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: