Input:

Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.2.3 Odpočítateľná položka na daňovníka u zahraničného študenta v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Chceme uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z Ukrajiny, ktorý študuje na SK.

Otázka: môžem tomuto študentovi uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Základ dane sa v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu znižuje o nezdaniteľné časti základu dane v prípade príjmu zo závislej činnosti, z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti.

To, komu nie je možné znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, rieši § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Základ dane sa neznižuje len daňovníkom, poberajúcim od začiatku zdaňovacieho obdobia starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, ďalej poberateľom výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, ak bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia. Ak suma dôchodku je nižšia ako nezdaniteľná časť, základ dane sa zníži o sumu rozdielu medzi vyplácanou sumou a nezdaniteľnou časťou základu dane.

Záver:

Vzhľadom na to , že nie je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: