Input:

Dohoda o pracovnej činnosti zamestnanca a jej opakované uzatváranie v roku 2018

14.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.21.2.2 Dohoda o pracovnej činnosti zamestnanca a jej opakované uzatváranie v roku 2018

Ing. Martina Švaňová


Chcela by som sa spýtať vo veci dohody o pracovnej činnosti. Môžem takúto dohodu uzatvárať u toho istého zamestnanca na rovnaký druh práce každý rok? Mám upratovačku, ktorá robí každý deň 2 hodiny, do týždňa 10 hodín.

Spĺňa podmienky dohody o pracovnej činnosti a chceli by sme s ňou každý rok, keď jej skončí dohoda, uzavrieť novú dohodu hneď na druhý deň.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a jednou z nich je aj Dohoda o pracovnej činnosti.

Podmienky uzatvárania Dohody o pracovnej činnosti upravuje § 228a ZP, podľa ktorého sa dohoda uzatvára písomne, na dobu určitú – maximálne na 12 mesiacov a v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Predmetom jej vykonávania je opakujúca sa činnosť, napr. upratovacie práce.

Ukončovanie a uzatváranie takejto dohody každý rok s tými istými podmienkami Zákonník práce nevylučuje a v praxi sa tento model často uplatňuje. Zamestnávateľ si však musí zároveň plniť oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni v súvislosti so začatím a ukončením dohody

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: