OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 11.5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Mzdová kalkulačka má výlučne informatívny charakter o vyúčtovanej mzde bežného zamestnanca. Pre potreby účtovania použite profesionálny softvér.
Spustiť
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Produkt manažér

2018.19 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov sme si pre Vás pripravili príspevky, v ktorých sa dozviete všetky informácie o zmenách v dávkach s účinnosťou od 1. januára 2019.

Poznáte odpoveď na otázku ako je v zákone definovane životné minimum? Viete aké podmienky musíte splniť aby Vám vznikol nárok na daňový bonus na vyživované dieťa? Viete v akej situácii si fyzické osoby môžu za zákonom ustanovených podmienok uplatniť nezdaniteľné časti základu dane? Odpovede aj na tieto otázky spolu s praktickými príkladmi sa dozviete v článku Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019 od odborníčky Ing. Viery Mezeiovej.

Sumy životného minima ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. o úprave súm životného minima majú vplyv aj na výšku niektorých sociálnych dávok, ktoré sa upravujú rovnakým koeficientom ako sa upravilo životné minimum alebo výška ktorých je ustanovená ako násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo pre nezaopatrené dieťa. Konkrétne zmeny súm v priehľadných tabuľkách si precitáte v článku Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostatné sociálne dávky od 1. januára 2019.

V tomto čísle časopisu riešime aj konkrétne praktické situácie:

- povinnosť uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v roku 2018,

- základ pre výpočet sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2018,

- pracovný pomer na zastupovanie zamestnanca na rodičovskej dovolenke v roku 2018.

S prianím príjemného čítania!

Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Prostredníctvom online časopisu  Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Určené pre všetky mzdové účtovníčky , ktoré chcú pracovať v súlade s platným právnym stavom. Na tvorbe sa podieľajú odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.

Nové v on-line časopise:

Evidenčný list dôchodkového poistenia v roku 2018

Čerpanie pol dňa dovolenky v roku 2018

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti miezd a platov, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, dane z príjmov, pracovného práva, cestovných náhrad a i.
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri práci v mzdovej učtárni s možnosťou dopísania vlastných údajov a vytlačenia,
 • praktické pomôcky akonapr.zoznamy a adresáre – kontakty na pobočky sociálnej poisťovne, archívy, daňové úrady a i.,
 • ďalšie praktické informácie - prehľad súm cestovných náhrad, vývoj priemernej a minimálnej mzdy, sumy prídavku a príplatku na dieťa, mzdová kalkulačka a i.
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom ste získali:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2017,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2017 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Pozitívne hodnotím výber tém podľa aktuálnosti v danom období a ich kvalitné spracovanie"
Dana K., Hlohovec


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, na čo mám upozorniť a pripraviť svojich klientov ."
Danica S., Bratislava


"Podnikám už viac ako 10 rokov a nestačím neustále sledovať vývoj legislatívnych zmien. S blížiacim sa koncom roka 2016 mi táto online kniha vytvorila prehľad, čo ma v rámci legislatívnych zmien ako podnikateľa v roku 2017 čaká."
Jaroslava Š., Košice

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: